top of page

ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1ครั้งที่ 48 จ.สมุทรปราการ

S1 Signature Snooker Club ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ครั้งที่ 48 จ.สมุทรปราการ โดยจัดที่สาขาสำโรงตั้งแต่ วันที่ 11-18 มิถุนายน 2566
11 views0 comments
bottom of page